شرکت صنعت آوران رایان گچساران از شرکت های مستقر در مرکز رشد گچساران که پیش از این با استفاده از پهپاد عملیات محلول پاشی بیمارستان شهید جلیل یاسوج را با موفقیت انجام داده بود در اقدامی مردمی و خودجوش این بار، بیمارستان های شهید رجایی ،صنعت نفت و بازار میوه و تره بار گچساران را جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا گند زدایی و ضد عفونی کرد. حیاط، دیوار، پنجره ها و محیط های منتهی به بخش  نگهداری بیماران کرونایی بیمارستان شهید رجایی ضد عفونی و گند زدایی شد. در پروازی دیگر؛ آزمایشگاه و اورژانس این بیمارستان و ورودی بخش نگهداری بیماران کرونا محلول پاشی شد. در ادامه،  اورژانس، آزمایشگاه و ورودی بخش بستری و بخش عمومی  بیمارستان بعثت صنعت نفت نیز در سه پرواز گند زدایی و محلول پاشی شد. همچنین قسمت ورودی مغازه های بازار میوه و تره بار گچساران (بازار کپری) که از مکانهای پر تردد محسوب می شود با عرض ۵ متر از ابتدا تا انتها و قسمت بانک ها  گند زدایی شد.

از جمله مزایای محلول پاشی با استفاده از پهپاد این است که ذرات بسیار پودر و میکرونیزه می شود و اثر بخشی بیشتری دارد. در ۱۵ دقیقه محلول پاشی یک بیمارستان انجام می شود ضمن اینکه مواد به صورت یکنواخت در محیط پخش می شود و مصرف مواد ضد عفونی کننده در این روش بهینه می شود که همه این موارد از مزایای استفاده از پهپاد برای ضد عفونی و گندزدایی محیط به شمار می رود. شرکت صنعت آوران رایان سازنده پهپاد های سمپاش و کشاورزی، از روز نخست شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام آمادگی نمود که ظرفیت خود را در اختیار استان بگذارد تا به گذر از وضعیت بحرانی استان کمک کند و با انجام این اقدام نو همزمان با دنیا یک فناوری را مورد آزمون و خطا قرار دهد.

پهپادهای این شرکت در در بخش کشاورزی عملکرد قابل قبولی داشته است و تمامی آزمونهای کیفیت را با موفقیت پشت سر گذاشته است. در نخستین جلسات ستاد مقابله با شیوع کرونا استاندار کهگلیویه و بویراحمد وعده داده بود که از ظرفیت این پهپادها برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده خواهد شد.