پهپاد کشاورزی هوشمند دراج R10
فناوری پیشرفته برای ورود به دنیای کشاورزی هوشمند
سم­پاشی ، محلول پاشی و کودپاشی انواع مزارع
 1. متناسب با آب و هوای ایران
 2. حمل و آماده سازی ساده و سریع
 3. کاهش مصرف آب تا ۹۵ درصد و مصرف سم تا ۳۰ درصد
 4. حذف لهیدگی و آسیب به محصول
 5. دقت بالا در عملیات و پوشش سراسری مزرعه
 6. صرفه جویی در وقت و هزینه
 7. محلول پاشی یک هکتار در هر پرواز ۹ دقیقه ای
 8. انتخاب مسیر و پرواز خودکار (اتوپایلوت) با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی
 9. نرم افزار هدایت و کنترل پیشرفته مبتنی بر اندروید
 10. آموزش، بیمه و خدمات پس از فروش
 11. معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات
………………