گالری تصاویر شرکت رایان

شرکت صنعت آوران رایان گچساران دارای تیم تخصصی در حوزه پهپادهای بال ثابت و بال متغیر می باشد. دانش فنی، تجربه بالا و مهارت مربیان این شرکت، این امکان را فراهم نموده است تا در حوزه های مختلف طراحی و ساخت، آموزش خلبانی و آموزش بهره برداری در حوزه های مختلف برای انواع پهپادها، دوره های آموزشی برگزار گردد. دوره های آموزش پرواز از رده دانش آموزی تا آموزش های حرفه ای و ویژه قابل ارائه است.
برخی از تصاویر مربوط به فعالیت های شرکت در حوزه آموزش و ترویج علوم هوایی ارائه شده است.