پهپاد بال ثابت هواپیما مدل

دوره خلبانی عمومی بال ثابت

دوره خلبانی عمومی بال ثابت (هواپیما مدل)، بر اساس سرفصل های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری توسط مربیان مجرب آکادمی پهپاد […]

آموزش پهپاد کوادکوپتر پهباد

دوره خلبانی عمومی مولتی روتور

دوره آموزش عمومی مولتی روتور، بر اساس سرفصل های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری توسط مربیان مجرب آکادمی پهپاد رایان در […]