بنابر قوانین جدید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر مدیریت سامانه های پهپادی، تمامی کاربران پهپاد در سطح کشور باید اقدام به گذراندن دوره آموزش رسمی طبق استانداردهای مصوب سازمان هواپیمایی کشوری نمایند تا بتوانند به صورت رسمی و مجاز اقدام به فعالیت در حوزه های تجاری، تفریحی، خدماتی و آموزشی نمایند. بدین ترتیب شرکت رایان، با داشتن سابقه درخشان در بکارگیری پهپادها، پس از طی مراحل قانونی، مجوز آموزش رسمی پهپاد از سازمان هواپیمایی اخذ نموده و با مربیان مجرب، آماده ارائه انواع خدمات آموزشی می باشد. 

خدمات آموزشی عمومی

به عنوان دوره های پایه و پیش نیاز سایر دوره های تخصصی
پهپاد بال ثابت هواپیما مدل
آموزش پهپاد کوادکوپتر پهباد

خدمات آموزشی تخصصی

آموزش تخصصی در حوزه های مختلف پهپادی
آموزش پهپاد کشاورزی
آموزش نقشه برداری هوایی پهپاد
آموزش هلی شات تصویربرداری هوایی پهباد پهپاد

ثبت نام دوره های خلبانی پهپاد

تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری