وبینار لذت دنیای پرواز

در واحد آموزش شرکت رایان در راستای افزایش عمومی دانش هوانوردی، قصد داریم در یک سمینار مجازی 2 الی 3 […]