ویژگی پهپاد

ویژگی پهپادها

پهپادها با چه ویژگی هایی معرفی می شوند؟! مانند هر دستگاه و وسیله دیگری، برای معرفی پهپادها نیاز به بیان […]

باتری پهپاد

باتری لیتیوم پلیمر پهپاد

باتری لیتیوم پلیمر پهپاد، یکی از مهمترین بخش های آن است. باتری ها در پهپادهای موتور الکتریکی وظیفه تامین نیروی […]

پهپاد نبوغ مریخ!!!

پهپادهای شگفت انگیز! در دنیای وسیع پهپادها، شگفتی های جالبی دیده می شود. یکی از جذابترین پهپادهایی که تاکنون به […]